Service A och B

Service A

Översikt

 • Oljebyte med delsyntetolja
 • Byte av oljefilter

Funktionskontroll av:

 • Signalhorn, ljustuta, varningsblinkers, blinkers
 • Kontrollampor, symbolbelysning och kupébelysning
 • Fordonsbelysning fram och bak
 • Vindrutetorkare och vindrutespolare
 • Återställning av serviceindikering på kombiinstrumentet (endast bilar med ASSYST)

Kontroll av vätskenivå, korrigering vid behov:

 • Motorkylsystem, korrosions- och frostskydd
 • Bromssystem
 • Vindrutespolare
 • Batteri

Övriga kontrollarbeten:

 • Korrigering av däcktryck, smörjning av motorhuvens lås, låshakar och gångjärn, kontroll av bagageutrymmesbelysning
 • Helsyntetisk olja och tilläggsarbeten kan beställas mot särskild debitering


Service B

Översikt

 • Bromstest i testbänk
 • Funktionskontroll: Signalhorn, ljustuta, varningsblinkers, blinkers, kontrollampor, symbolbelysning och kupébelysning, fordonsbelysning fram och bak, vindrutetorkare, vindrute- och strålkastarspolare, säkerhetsbälten och bälteslås
 • Byte av damm- resp. kombifilter
 • Kontroll av batteriets vätskenivå, korrigering vid behov
 • Kontroll av bromsskivornas tjocklek och skick samt bromsklossarnas beläggtjocklek
 • Kontroll av däck beträffande skador, mätning av mönsterdjup, korrigering av däcktryck
 • Kontroll av alla synliga delar av underredet beträffande läckage och skador
 • Kontroll av framaxel-, parallell- och styrstagsleder beträffande glapp, kontroll av gummidamasker
 • Kontroll av kilrem beträffande skador och slitage
 • Kontroll av alla synliga delar i motorrummet beträffande läckage och skador
 • Oljebyte inkl. oljefilter med delsyntetolja
 • Kontroll av vätskenivå, korrigering samt fastställande av orsak vid vätskeförlust: Motorkylsystem inkl. frostskydd, bromssystem, servostyrning, vindrutespolare
 • Smörjning av motorregleringens länkagesystem, kontroll av länkagets lättrörlighet och passning
 • Smörjning av motorhuvens lås, låshakar och gångjärn
 • Kontroll av strålkastarräckviddsreglering
 • Kontroll och korrigering av strålkastarinställning (vid xenonstrålkastare korrigering som särskild order)
 • Kontroll av torkarblad, i förekommande fall byte som särskild order
 • Kontroll av sista användningsdag för TIREFIT
 • Kontroll av bagageutrymmesbelysning
 • Helsyntetisk olja och tilläggsarbeten kan beställas mot särskild debitering

Har du frågor? Då kan du alltid kontakta oss på 0313951200 eller skicka ett mail till info@speedy-tyres.se

Varukorg